Noodzakelijk geworden door corona: Hoe creëert u een gezonde werkplek voor werknemers?

Home - Noodzakelijk geworden door corona: Hoe creëert u een gezonde werkplek voor werknemers?

5 november 2021

Het coronavirus heeft ons allemaal met beide benen op de grond gezet. De maatschappelijke en economische impact van de gezondheidscrisis is enorm.

Het is een wake-up call: wij mensen zijn kwetsbaar voor virussen en zullen dit de komende periode ook blijven. Want covid-19 is nog niet weg en het zal ook zeker niet het laatste gevaarlijke virus zijn wat de kop opsteekt.

Zorg dat de werkplek voldoet aan alle richtlijnen

Hoewel thuiswerken steeds meer de norm is, zullen we zeker nog naar kantoor blijven gaan. We zijn nu eenmaal sociale wezens die behoefte hebben aan samenwerken en elkaar in de ogen willen kijken. Een vereiste is wel dat het kantoor een gezonde werkomgeving is. De roep van werknemers om een veilige en gezonde werkplek wordt daarom steeds groter. Deze roep wordt ook ondersteund door richtlijnen van erkende instanties zoals de ARBO, het RIVM en de GGD.

Als werkgever, gebouweigenaar of verhuurder zult u hierop moeten toezien. Zeggen dat uw gebouw voldoet aan alle richtlijnen en eisen is niet meer voldoende. U moet het ook daadwerkelijk kunnen aantonen. Een gebouw heel eenvoudig ‘slim’ te maken zodat u met betrouwbare data kan aantonen dat het gebouw veilig en gezond is. Meten is weten. Het goede nieuws? Dit hoeft niet eens duur te zijn. Een gebouw slim maken kan al voor een vast bedrag per maand.

Gezonde lucht is de belangrijkste basisvoorwaarde

Uit onze ervaring blijkt dat er een aantal basisvoorwaarden zijn zodat werknemers goed functioneren op kantoor. De belangrijkste voorwaarde is gezonde lucht.

De hoeveelheid CO2 in een ruimte geeft een indicatie van hoe (on)gezond de lucht is. Gezonde lucht ontstaat dankzij goede ventilatie en is eenvoudig te meten met CO2 sensoren. Het CO2-gehalte wordt gemeten in PPM, Parts per Million. De GGD richtlijn voor een gezond klimaat in Nederland is 800 PPM. In België is dit 900 PPM volgens het WTCB en de hoge gezondheidsraad. Goede ventilatie is dus cruciaal voor een gezonde lucht. Gebeurt dit niet dan loopt het CO2-gehalte op en kan dit leiden tot allerlei fysieke klachten bij werknemers, zoals:

  • Gevoel van ongemak door bijvoorbeeld geurhinder en koude/warmteklachten);
  • Hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid. Deze klachten nemen in de loop van de dag toe;
  • Verlaagde concentratie;
  • Slijmvliesirritaties en andere ‘sick building klachten’ (bv. ‘droge lucht’ klachten);
  • Onnodige overdracht van infectieziekten via de lucht wat leidt tot o.a. verkoudheid en griep;
  • Verergering van allergieën zoals hooikoorts en voedselallergieën;
  • (Extra) astma-aanvallen bij medewerkers met astma.

Een CO2 sensor meet de luchtverversing en de werkelijke PPM waarde in een ruimte. De sensoren helpen zo om de luchtkwaliteit te verbeteren. De bekende Belgische viroloog Mark van Ranst pleit ervoor om in elk klaslokaal een CO2 meter op te hangen. Geert Bellens, expert in luchtkwaliteit bij adviesbureau METIZ, is ook van mening dat CO2 een goede graadmeter is voor gezonde lucht.

Naast gezonde lucht zijn een aangename temperatuur en voldoende licht basisvoorwaarden voor een gezonde werkomgeving. Dit is ook eenvoudig te meten en in kaart te brengen met sensoren.

We drink our own champagne

Nu hebben wij deze kennis over de jaren opgedaan, maar wat doen wij hier zelf mee? We drink our own champagne natuurlijk. U kunt in uw kantoor slimme sensoren plaatsen (CO2, temperatuur, luchtvochtigheid) die ons vertellen of het kantoorklimaat  in orde is. Ook kunt u het geluidsniveau, de werkplekbezetting en of er nog parkeerplaatsen vrij zijn meten.

Deze sensoren  kunt u aansluiten op uw eigen  netwerk. De netwerkinfrastructuur van Private LoRa is vergelijkbaar met een draadloos WiFi-netwerk, maar dan speciaal aangelegd en geoptimaliseerd voor Internet of Things (IoT) toepassingen.

IoT-Infrastructuur vormt de basis

Als de netwerkinfrastructuur eenmaal aanwezig is, is het alleen nog maar een kwestie van geschikte sensoren ophangen op de juiste plekken. Denk bijvoorbeeld aan demo-ruimtes, kantoortuinen en kantines. En het goede nieuws is dat dit kan voor een vast laag bedrag per maand.

De slimme sensoren die je vervolgens kunt aansluiten, zijn batterij gevoed en daardoor heel erg laagdrempelig. U hebt dus geen speciale stopcontacten of bekabeling nodig om ze te laten werken. In feite kunt u stellen dat zodra u de IoT-infrastructuur hebt, ‘the sky the limit’ is in hetgeen u wilt weten en meten.

CO2 sensor Lora

Met stoplicht functionaliteit (groen is goede luchtkwaliteit, rood is slecht luchtkwaliteit) De CO2 sensor is speciaal ontwikkeld om kantoorgebouwen of kassen te monitoren op luchtkwaliteit en bedoeld voor smart building toepassingen. Doordat u CO2 meet, kunt u de ventilatie van uw (bedrijfs) ruimte altijd in de gaten houden en daarmee voorkomen dat u in een slecht geventileerde ruimte dient te werken. Zeker in deze tijden met het Corona virus is dit van belang. U kunt hiermee aantonen of u voldoet aan de richtlijnen. Deze sensor wordt veel toegepast in schoolgemeenschappen, kantoorpanden en kassen.

Bent u ook geïnteresseerd in het slim maken van uw kantoor, school, kan en of green houses?

Neem dan contact met ons op. Klik hier voor de conatactgegevens.